Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Η δική μου θρησκεία πηγάζει από ένα ταπεινό θαυμασμό του χωρίς όρια ... - Albert Einstein

Η δική μου θρησκεία πηγάζει από ένα ταπεινό θαυμασμό του χωρίς όρια ... - Albert Einstein

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου