Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Όταν γίνεται προφανές ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι, δεν αλλάζουμε τους στόχους αλλά τον τρόπο που ενεργούμε - Confucius

Όταν γίνεται προφανές ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι, δεν αλλάζουμε τους στόχους αλλά τον τρόπο που ενεργούμε - Confucius

Όταν γίνεται προφανές ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι, δεν αλλάζουμε τους στόχους αλλά τον τρόπο που ενεργούμε - Confucius

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου