Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο ακολουθουνται από τη σκιά τους, έτσι και όσοι είναι άξιοι ακολουθουνται απο τον φθόνο - Σωκράτης

Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο ακολουθουνται από τη σκιά τους, έτσι και όσοι είναι άξιοι ακολουθουνται απο τον φθόνο - Σωκράτης
Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο ακολουθουνται από τη σκιά τους, έτσι και όσοι είναι άξιοι ακολουθουνται απο τον φθόνο - Σωκράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου